Genel Öğrenme Bozukluklarında Bilgi iletişim teknolojileri ve Müzik

Bu makalenin amacı, son on yılın (2006-2015), özellikle Yunanistan’da, teknoloji ve müzik ile ilgili ve genel öğrenme güçlüğü olan bireyleri ilgilendiren en önemli çalışmaları ele almaktır.Özellikle, bu makalede ihtiyaç duyulan alanlar aşağıdaki kategorilere ayrılır: depresyon / yıkıcı davranış, Down sendromu, mental bozukluk, serebral palsi ve ağır bozukluklar.Ayrıca, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT) ve dijital müzik araçlarının müzikal katılımı teşvik etmede ve öğrencilere önceden belirtilen olumsuzluklarda yardımcı olmadaki önemli rolünün altını çizilmektedir.

Leave a Reply