Programet e zmadhimit

Në video, paraqiten shkurtimisht programet e zmadhimit digjital të përdorura nga njerëzit me problem vizuale gjatë punës në kompjuter. Këto programe, siç është teksti Zoom, mund ta zmadhojnë tekstin sipas shkallës së dëmtimit të shikimit.

Leave a Reply