Cilat janë praktikat e bazuara në prova?

Praktikat e bazuara në prova (që quhen edhe praktikat shkencore) janë strategji mësimore ose metoda që janë provuar dhe testuar. Përmes një sërë eksperimentesh, këto praktika janë provuar efektive në mjedise të shumëfishta me një numër të madh lëndësh. Eksperimentet e tilla zakonisht janë botuar në revista të rishikuara, të cilat tregojnë se një ekip ekspertësh në një temë të caktuar e kanë vënë në pikëpyetje dhe kritikojnë hulumtimin derisa të provohet të jetë shkencërisht efektive. Ligji federal suedez tani kërkon përdorimin e praktikës së bazuar në fakte në edukimin publik, pasi këto metoda dhe strategji janë provuar të japin rezultate pozitive.

Leave a Reply