Widgit go sembolleri ile iletişim kurma

Video öğretmenlerin Widgit uygulamasını kullanarak zihinsel engelli öğrencilerle birlikte nasıl uygulandığını ve çalışabileceğini gösteriyor.

Leave a Reply