Πρόγραμμα “ακρόασης” στην εκπαίδευση-αναθεωρημένη

Anderson, Κ., Smaldino, J.J. & Spangler, C., 201.

Με βάση αυτό το ερωτηματολόγιο οι προκλήσεις ακρόασης στην τάξη μπορούν να αξιολογηθούν τόσο από τους ίδιους τους μαθητές όσο και από τους δασκάλους. Είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την εποπτεία των σπουδαστών στην εκπαίδευση.
Αυτή η έκδοση είναι κατάλληλη για χρήση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει όμως και μια έκδοση για χρήση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
LIFE2-NLsecondaironderwijs

Leave a Reply