Ποντίκι και διακόπτες

1.             Ποντίκι και διακόπτες Το ποντίκι είναι μια συσκευή ελέγχου για άμεση επιλογή. Αυτό είναι μια συσκευή κατάδειξης επειδή ο χρήστης ελέγχει ένα δείκτη στην οθόνη μετακινώντας το για να το τοποθετήσει στο στοιχείο που θα επιλεγεί. Μετά την τοποθέτηση του δείκτη γίνεται επιλογή του στοιχείου με μια εντολή, συνήθως με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι συσκευές ελέγχου Switches χρησιμοποιούνται συνήθως για έμμεση σάρωση, ο χρήστης είναι σε θέση να παράγει δυαδικά σήματα (ενεργοποιημένα / μη ενεργοποιημένα) που του επιτρέπουν να ελέγχει τις διαδικασίες σάρωσης και να επιλέγει το επιθυμητό στοιχείο.

Leave a Reply