Sosyo-drama ile kavram öğretimi

Kavram Öğretimi
Kavramlar, benzer ve / veya ortak özelliklere sahip nesneler, olaylar, fikirler ve davranış sınıflarının soyut temsilidir.Kavramlar, deneyimlerimize dayanarak dünyadaki gerçek nesneler ve olaylar tarafından algılanan özelliklerdir.Somut kavramlar: fiziksel özellikler duyusal organlar tarafından algılanabilen kavramlardır.İzleyeceğiniz video, büyük / küçük nesnelerin psiko-motor eğitimi ile kaynaştırma eğitiminde kavram öğretimini içermektedir. Kavramların özelliklerinin öğretmen tarafından tanımlanmasıyla, öğrencinin öğretmen tarafından belirlenen kavramı tanıması ve ardından istenilen yere getirmesi istenir.Bu etkinlikte, öğrenciler spor yaparak kavramları daha keyifli bir şekilde öğrenme şansına sahip olurlar.

Leave a Reply