Punësimi i personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri


Video lajm rreth politikave të qeverisë shqiptare për nxitjen e punësimit të personave më aftësi të kufizuara dhe integrimin në tregun e punës

Leave a Reply