Πύλη ARASAAC

Η πύλη προσφέρει γραφικούς πόρους και υλικά ARASAAC για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας για όσους έχουν κάποιο πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της κυβέρνησης της Αραγονίας και συντονίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας, Ισότητας και Συμμετοχής.

Leave a Reply