Πολυαισθητική εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα

Πολυαισθητική εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα, τον πολιτισμό, 
την κουλτούρα και τις συνήθειες του τόπου. 
Η εμπειρία αυτή απευθύνεται σε άτομα με διάφορες σωματικές 
και διανοητικές αναπηρίες.

Leave a Reply