Μεθοδολογικά εργαλεία υποστήριξης της επικοινωνίας

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε μια εξήγηση για τον τρόπο λειτουργίας της COM. Με αυτή τη μέθοδο θέλουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων εκείνων που εμπλέκονται και παίζουν ρόλο στην ορθή χρήση του εργαλείου επικοινωνίας. Αν συναντήσετε άτομα με αναπηρία επικοινωνίας στην περιοχή σας, δεν μπορείτε να αγνοήσετε τη μέθοδο εργασίας. Δείχνει ποια είναι τα καθήκοντά σας, σε ποιο επίπεδο πρέπει να γνωρίζετε τη μέθοδο και ποια βήματα πρέπει να λάβετε αν αργότερα αρχίσετε να εργάζεστε με τα εργαλεία επικοινωνίας. Πραγματοποιείτε αυτή τη διαδικασία βήμα προς βήμα και ο ιστότοπος σας υποστηρίζει σε αυτή τη διαδικασία.

Leave a Reply