Ευάλωτα άτομα και ΤΠΕ στην Πορτογαλία

Το FCT, μέσω του Τμήματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, δημοσίευσε το “Ευάλωτα άτομα & ΤΠΕ στην Πορτογαλία – Η πρακτική άνω των 15 ετών”. Πρόκειται για ένα έγγραφο που περιγράφει τι έχει γίνει στην Πορτογαλία για περισσότερα από 15 χρόνια και στο πλαίσιο της πληροφόρησης και των Τεχνολογιλών Επικοινωνίας (ΤΠΕ), για ομάδες ατόμων που θεωρούνται ευάλωτες.

Leave a Reply