Inkluzív oktatás a többségi iskolákban Görögországban

A sajátos nevelési igényűek oktatásának minőségi indikátorai

IKT

A sajátos nevelési igényű gyermekek jogait a 2817/2000. számú jogszabály, elnöki és miniszteri rendeletek szabályozzák. A sajátos nevelési igényű embereknek joguk van az ingyenes diagnózishoz, értékeléshez és oktatáshoz, a sajátos nevelési igényükhöz igazodó egyéni programok alapján. Minden szükséges támogatást megadnak a speciális nevelési igényű embereknek annak érdekében, hogy segítsék a bejutásukat a felsőoktatásba, valamint a megfelelő szakképzési és rehabilitációs programokba. A görög állam létrehozott egy szolgáltatási rendszert, amely hozzájárul ahhoz, hogy az inklúzió sikeres legyen, és hogy magas szintű ellátást biztosítson a sajátos nevelési igényűeknek. A rendszer jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze:

  • Ingyenes közoktatás minden sajátos nevelési igényű tanulónak
  • Ingyenes diagnosztikai, értékelési, tanácsadási szolgáltatások és segítő eszközök, mint például a görög jelnyelv, Braille kurzusok stb.
  • Támogató szolgáltatások biztosítása a többségi oktatás keretei között
  • Folyamatosan működő programok a korai fejlesztés támogatására
  • Továbbképzések tanároknak, gyakorlati szakembereknek, oktatási szakértőknek, szociális munkásoknak, pszichológusoknak stb.

Inclusive education in mainstream schools in Greece

Leave a Reply