Νέες τάσεις και θέματα που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες

Η εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές που παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες την ευκαιρία να έχουν μια κανονική ζωή. Με τη σειρά της, η […]

Read more

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γενικά, το καθήκον και η ευθύνη είναι ένας σκοπός που διασφαλίζει τη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων που αποκτώνται σε αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Στο επάγγελμα του καθηγητή υπάρχουν τρεις τύποι δεξιοτήτων: […]

Read more

Η σημασία της νέας τεχνολογίας στην αποκατάσταση του παιδιού με ειδικές ανάγκες

Τα τελευταία χρόνια, η μηχανοργάνωση έχει γίνει ολοένα και ισχυρότερη ώστε να ενσωματωθούν οι μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Από την […]

Read more

La tortuga tati

Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της δυνατότητας διαφοροποίησης παρόμοιων εικόνων.

Read more

Τίποτα δεν είναι αδύνατον!

Ένα μοντέλο για να ακολουθήσετε επειδή απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο!

Read more

Επικοινωνία με τα σύμβολα – Widgit εφαρμογές και εργαλεία

Το βίντεο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με εφαρμογές και εργαλεία Widgit, για παράδειγμα οι φοιτητές με νοητική καθυστέρηση.

Read more
1 2 3 5