Το έργο «μαθαίνω» υποστηρίζει τους μαθητές με απώλεια ακοής

Το έργο «Εγώ μαθαίνω» στοχεύει στην παροχή μιας ψηφιακής πλατφόρμας για άτομα που δεν ακούν, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη ένταξή τους στην κοινωνία και στην παροχή ηλεκτρονικών δισκίων. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει προγράμματα, μαθήματα γλωσσικής χρήσης, ειδικές ασκήσεις για αυτούς τους μαθητές καθώς και διαδραστικά παιχνίδια. Η διάρκεια του σχεδίου είναι 24 μήνες.

Leave a Reply