Projekti “Unë Mësoj” ndihmë personave dhe nxënësve që nuk degjojnë


Projekti “Unë Mësoj” ka për qëllim të ofrojë një platformë digjitale për njerëzit që nuk dëgjojnë, duke kontribuar në integrimin e plotë të tyre në shoqëri dhe në sigurimin e tabletave elektronike. Platforma do të përfshijë programe, mësime për përdorimin e gjuhës, ushtrime të veçanta për këta studentë, si dhe lojëra interaktive. Kohëzgjatja e projektit është për një periudhë prej 24 muajsh.

Leave a Reply