Συνεργατική μάθηση μέσω του προγράμματος Minecraft

Το βίντεο παρουσιάζει μερικές από τις δυνατότητες του προγράμματος Minecraft στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τη βοήθεια του προγράμματος, οι μαθητές με ΕΕΑ με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης μπορούν να συνεργαστούν για να βελτιώσουν τις γνωσιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Leave a Reply