Kollaborativt lärande genom Minecraft

I denna video presenteras några exempel på hur Minecraft-programmet kan användas i undervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Med hjälp av programmet kan elever arbeta tillsammans för att förbättra sina kognitiva och sociala färdigheter.

Leave a Reply