Συνέντευξη με Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα

Συνέντευξη με Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. 
Αναφέρεται στις μεθόδους και στα σταθμισμένα εργαλεία 
που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες διάγνωσης του Υπουργείου Παιδείας 
στην Ελλάδα για την αξιολόγηση των παιδιών με βασικές διανοητικές αναπηρίες.

Leave a Reply