Μοντελοποίηση από ένα βίντεο

Η μοντελοποίηση από το βίντεο είναι μια μέθοδος που συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, όπως η ανάπτυξη γλωσσών, η προσοχή προσανατολισμένη, η μίμηση του τι παρακολουθούν και η παρατήρηση.

Leave a Reply