Ένα Smartboard δωρίζεται στο σχολείο Éltes

Το πρωτοβάθμιο σχολείο του Éltes έλαβε ένα smartboard ως δωρεά από μια εταιρεία και έναν σύλλογο. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο επίδειξης και συμβάλλει στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχει ένα σημαντικό κίνητρο για τα παιδιά που θεωρούν τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το smartboard ως παιχνίδι.

 

Leave a Reply