Super Antonio: o istorie a integrării școlare

CEIP Camposoto de San Fernando (Cádiz) prezintă povestea lui Antonio, un student cu paralizie cerebrală care este integrat într-o clasă obișnuită.

Integrarea studenților cu dizabilități este reglementată de Ministerul Educației și este posibilă printr-o echipă de coordonare formată din profesori, pedagogi, monitori individuali și fizioterapeuți. Acest grup de profesioniști primește sprijin financiar din partea Fondului social european.

Leave a Reply