Συνεργάτης Plus

Το Partner Plus είναι ένα φορητό σύστημα αύξησης πληροφοριών. Με το Partner Plus, ο χρήστης με προβλήματα ομιλίας μπορεί να επικοινωνεί με άλλους.

Leave a Reply