Ψηφιακά παιχνίδια για παιδιά με ήπιες νοητικές δυσκολίες: Το project “Επινόηση”

http://www2.media.uoa.gr/epinoisi/docs/papers/EUTIC2008.pdf

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει και συζητά το σχεδιασμό και τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε για το πρόγραμμα  EPINOISI και μελετά την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για ήπια Πνευματική Αναπηρία. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην επικοινωνία, την εκπαίδευση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Leave a Reply