Χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της μάθησης

Χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της μάθησης.
Παρουσίαση στο TELESEICT Intensive Programme
June 30 – July 9
Sakarya, Turkey

Leave a Reply