Το “Blogging” για μαθητές με ΕΕΑ

Μια αναφορά της ειδικής εκπαίδευσης για τη χρήση blogs και blogging στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γεφύρωση δυσκολιών γραφής και άλλων μαθησιακών δυσκολιών καθώς επίσης στους μαθητές μπορούν να ανατεθούν καθήκοντα προσαρμοσμένα στο ατομικό επίπεδο ανάπτυξής τους.

Leave a Reply