Πληκτρολόγια – KeyBoards and Keypads

Παρουσιάζονται διάφοροι τύποι πληκτρολογίων ειδικά σχεδιασμένα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Leave a Reply