Λογισμικό κειμένου σε ομιλία για προσωπική χρήση

Το NaturalReader είναι ένα λογισμικό κειμένου σε ομιλία για προσωπική χρήση. Αυτό το εύχρηστο λογισμικό με φυσικές φωνές μπορεί να σας διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο, όπως αρχεία του Microsoft Word, ιστοσελίδες, αρχεία PDF και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Leave a Reply