Επεκτάσεις κειμένου σε ομιλία για το Chrome

Η σύνθεση του λόγου είναι η τεχνητή παραγωγή της ανθρώπινης ομιλίας. Ένα σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ονομάζεται υπολογιστής ομιλίας ή συνθέτης ομιλίας και μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα λογισμικού ή υλικού. Ένα σύστημα TTS (Text-to-speech) μετατρέπει το κανονικό κείμενο σε ομιλία ενώ άλλα συστήματα καθιστούν συμβολικές γλωσσικές αναπαραστάσεις, όπως οι φωνητικές μεταγραφές στην ομιλία.

Leave a Reply