Εκτύπωση με BP

Στο βίντεο παρουσιάζεται η εργασία με τον εκτυπωτή Braill.

Leave a Reply