Γραφή τερματικού Braill

Σε αυτό το βίντεο εμφανίζεται η εργασία με το τερματικό Braill, και συγκεκριμένα η χρήση του για ορθή ορθογραφία.

Leave a Reply