Ghid de accesibilitate pentru conținut web

Orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG) 2.0 acoperă o gamă largă de recomandări pentru a face conținutul Web mai accesibil. Respectarea acestor ghiduri va face conținutul accesibil unei game mai largi de persoane cu dizabilități, inclusiv orbire și vedere scăzută, surditate și pierderi de auz, dizabilități de învățare, limitări cognitive, mișcare limitată, dizabilități de vorbire, fotosensibilitate și combinații ale acestora. Respectarea acestor recomandări va face, de asemenea, adesea conținutul dvs. Web mai utilizabil pentru utilizatori în general.

Criteriile de succes WCAG 2.0 sunt scrise ca declarații testabile care nu sunt specifice tehnologiei. Îndrumări privind satisfacerea criteriilor de succes în tehnologii specifice, precum și informații generale despre interpretarea criteriilor de succes, sunt furnizate în documente separate. Consultați Ghidul de accesibilitate pentru conținutul web (WCAG) si prezentarea generală pentru o introducere și link-uri către materialul tehnic și educativ WCAG.

WCAG 2.0 reușește Orientările privind accesibilitatea conținutului web 1.0 [WCAG10], care a fost publicată ca o recomandare a W3C mai 1999. Deși este posibil să se conformeze fie WCAG 1.0, fie WCAG 2.0 (sau ambele), W3C recomandă utilizarea conținutului nou și actualizat WCAG 2.0. W3C recomandă, de asemenea, ca politicile de accesibilitate Web să facă referire la WCAG 2.0.

Leave a Reply