«Υπότιτλοι για τους κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής»

Η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων με προβλήματα ακοής / κωφών με ακουστικά είναι συχνά περίπλοκη. Η εμπιστοσύνη στους διερμηνείς κειμένου ή στους διερμηνείς νοηματικής γλώσσας δεν είναι άνετη. Απλά βάζοντας ένα smartphone ή ένα tablet με μια εφαρμογή υποτιτλισμού στο τραπέζι θα είναι ευκολότερη.

Leave a Reply