Συμπερίληψη: κινητική αναπηρία.

Αυτό το βίντεο εισάγει το όραμα της μειωμένης λειτουργικότητας του κινητήρα.

Είναι ένα πολύ διδακτικό βίντεο.

Leave a Reply