Πώς λειτουργεί ένα κοχλιακό εμφύτευμα 

Η αρχική έκδοση αυτού του βίντεο μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=stS3axSkrd8&feature=youtu.be&list=PLo1a43uJmTy0OaZTK0faz_YHLqS6K94FT

Αυτό το βίντεο δείχνει πώς λειτουργεί το κοχλιακό εμφύτευμα.

Leave a Reply