Πολυαισθητική εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα.

Πολυαισθητική εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τις συνήθειες του τόπου. Η εμπειρία αυτή απευθύνεται σε άτομα με διάφορες σωματικές και διανοητικές αναπηρίες.

Leave a Reply