Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Μια επισκόπηση

Το άρθρο αυτό εστιάζει στο γεγονός ότι οι ΤΠΕ έχουν γίνει ένα σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ ως εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να αναγνωρίσουν και να ενσωματώσουν καλύτερα τις μαθησιακές δυσκολίες των φοιτητών, ενώ τα εργαλεία παρέμβασης του υπολογιστή μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός παιδιού.

Στην παρούσα έκθεση παρέχεται μια σύντομη επισκόπηση των περισσότερων αντιπροσωπευτικών άρθρων για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση και παρέμβαση.

http://3. http://imm.demokritos.gr/publications/ICTs%20in%20Special%20Education_A_Review.pdf

Leave a Reply