«Εφαρμογή: peekaboo»

Όταν αγγίξετε ανοίγει η «πόρτα» και εμφανίζεται ένα μικρό ζώο. Αυτό το ζώο κάνει θόρυβο και εμφανίζεται η εικόνα λέξης. Μόνο η αγγλική γλώσσα περιλαμβάνεται στην δωρεάν έκδοση. Εάν είναι απαραίτητο, η φωνή μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Leave a Reply