Επικοινωνία με τα σύμβολα – εισαγωγή στο Widgit

Εισαγωγή του τρόπου συνεργασίας με το Widgit.

Leave a Reply