Braille terminali. Giriş

Bu film bir braille terminali ile nasıl çalışılacağını gösterir. Aracın kör veri kullanıcıları tarafından nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi sunar.

Leave a Reply