Tips för undervisning av barn med mild hörselnedsättning

Detta innehåll laddades upp från följande adress:

http://www.ndcs.org.uk/professional_support/our_resources/education_resources.html

Denna video förklarar hur en mild hörselnedsättning kan påverka ett barn i skolan, och vad lärare kan göra för att stödja ett barn med mild hörselnedsättning i sin klass.

Leave a Reply