Projektet “jag lär mig” stöttar elever med hörselnedsättning

Projektet “Jag lär mig” syftar till att göra en digital plattform för människor som inte kan höra. Plattformen kommer att innehålla språkprogram, särskilt utformade övningar men även interaktiva spel. Projektet pågår i 24 månader.

 

Leave a Reply