Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för inkluderande utbildning i Grekland

Syftet med detta paper är att presentera ett metodiskt tillvägagångssätt för utformning och utveckling av tillgängliga pedagogiska material och programvara för studenter med funktionsnedsättning som använder IKT. Materialet utvecklades för att vara fullt tillgängligt för studenter med: intellektuell funktionsnedsättning, dövhet, blindhet, autism, ADHD och motorisk funktionsnedsättning. Innehållet är tillgängligt genom användning av alternativa kommunikationssystem (piktogram, ritningar, bilder) och lättlästa texter. Tillträde säkerställs genom införlivande av grekiska teckenspråk och punktskrift via multimedia resurser.

Se vidare:

The use of Information and Communication Technologies for inclusive education in Greece

Leave a Reply