Terminali Braill për drejtshkrimin

Në këtë video shfaqet puna me terminalin Braille, veçanërisht përdorimi i tij për drejtshkrim të saktë.

Leave a Reply