Julito

Video e prodhuar nga Programi i Zhvillimit Kulturor të publikut të veçantë. Ky film i shkurtër rreth aftësisë së kufizuar motorike dhe aftësisë për të kapërcyer dhe përshtatur pasqyron situatën e jetës së përditshme. Madhështia e njerëzve nuk matet nga aftësitë, por nga qëndrimet.

Leave a Reply