Telefonul text ca o tehnologie de împuternicire în viața de zi cu zi a surzilor – Un studiu calitativ

ABSTRACT
Tehnologia text-telefon (TTY) a fost utilizată pentru comunicarea între surzi din 1964.
Există o lacună în cunoașterea științifică cu privire la influența pe care aceasta o poate avea în special în legătură cu participarea efectivă în societate, precum și sentimentul de capacitate, încredere și semnificație colectivă.
Scopul prezentei lucrări este, în primul rând, de a delimita diferitele aspecte ale TTY ca un
artefact împuternicitor și, în al doilea rând, să exploreze rolul TTY în viața lor. Pentru a oferi un cadru pentru
analiza empirică, lucrarea se bazează pe teoria abilitării: control personal, o abordare proactivă
la viață și la o conștientizare critică a mediului socio-politic. Douăzeci și patru de persoane în vârstă de 16-64 ani cu limbă de semnătură suedeză (SSL) ca limba lor de bază au fost intervievate. Constatările indică faptul că
introducerea TTY a fost de mare importanță pentru respectul de sine, egalitatea și independența.
constatările arată că sentimentele de abilitare sunt strâns legate de utilizarea limbilor și de contextualitate,
și este în interacțiunea dintre surzi și auz că astfel de sentimente apar (sau nu). Rezultatele indică
necesitatea cercetării în continuare a utilizării de către surzi a altor mijloace de interacțiune, folosind tehnica modernă, de exemplu în mediile digitale sociale și în platformele interactive.

Leave a Reply