Fiecare este diferit – educație incluzivă folosind IT

Publicația analizează problemele legate de incluziune din perspectiva cadrelor didactice și a școlii, evidențiază unele posibilități de utilizare a tehnologiilor digitale moderne și se concentrează asupra capabilităților sistemului de operare Microsoft Windows 10. În plus față de oferirea accesibilității în Windows 10, ea se concentrează pe noua legislație din Republica Cehă care definește educația incluzivă în școli, posibilitățile de a sprijini elevii cu nevoi educaționale speciale prin intermediul tehnologiilor digitale.

GAJZLEROVÁ, L. – NEUMAJER, O. – ROHLÍKOVÁ, L. Fiecare este diferit. Învățământ educațional cu utilizarea tehnologiilor digitale. Microsoft. Disponibil de la: http://ondrej.neumajer.cz/wp-content/uploads/2016/08/inkluzivni-vzdelavani-s-ict.pdf. [Cit. 29-08-2018]

Leave a Reply