Dezabilitatea și protecția copilului | UNICEF

Stigma, ignoranța, neglijarea, superstiția și barierele de comunicare pentru copiii cu dizabilități sunt printre factorii sociali care explică discriminarea și izolarea lor de societate.
Abonați-vă la UNICEF aici: http://bit.ly/1ltTE3m
Disabilitatea este o problemă socială – rezultă din interacțiunea dintre oameni cu „deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung care, în interacțiune cu diferite bariere, pot împiedica participarea deplină și efectivă a acestora în societate în mod egal cu ceilalți ”(articolul 1, Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități). Nu afectarea în sine, ci mai degrabă atitudinile și barierele de mediu care duc la dizabilitate. Copiii cu dizabilități sunt adesea „invizibili” pentru furnizorii de servicii și prezintă un risc mai mare de violență decât colegii care nu au dizabilități. Copiii cu dizabilități sunt deseori plasați în mod disproporționat în îngrijiri alternative, în loc să rămână cu familiile lor. Acestea ridică îngrijorari pentru protecția lor.

Leave a Reply