Atingeți și vorbiți

Următoarele informații pot fi accesate la adresa: www.dokunkonus.com

Aceste informații sunt legate de instrumente tactile și vorbitoare.

https://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/06/Dokunkonuş-APP.pdf

Leave a Reply