Adaptări la clasă pentru învățarea eficientă a studenților surzi

De Raeve Leo (2015), Adaptări în clasă pentru învățarea eficientă a elevilor surzi. În:

Knoors & Marschark, Educarea cursanților surzi: crearea unei baze globale de dovezi, Oxford

University Press, Oxford-New York, pag. 547-572.

Adaptarea clasei De Raeve pentru învățarea eficientă a studenților surzi

Leave a Reply